Ưu điểm và thủy lực 

(Thắt chặt của áp lực thẳng, bảo trì miễn phí, cuộc sống lâu dài, chi phí thấp) 


(Tiết kiệm năng lượng, tiêm tốc độ cao, đáp ứng cao, khả năng tái cao, bass)

Ưu điểm của điện nhiệt hạch 

JSW